RODO

Aby uzyskać informację o Twoich danych osobowych, należy skorzystać z formularza kontaktowego.

 

Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych. W ramach tego prawa Możesz otrzymać od Nas odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jakich celach są przetwarzane Moje dane osobowe ?
  • Jakie Moje dane osobowe przetwarzacie?
  • Jakim podmiotom zostały lub mogą zostać przekazane Moje dane osobowe?
  • Przez jaki okres przechowujecie Moje dane osobowe?
  • Czy podejmujecie wobec Mnie zautomatyzowane decyzje, w tym dokonujecie Mojego profilowania?
  • Z jakiego źródła otrzymaliście Moje dane osobowe? (pytanie dotyczy tylko osób, które same nam nie podały Swoich danych osobowych).
  • Czy Moje dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG ?

 

Na zadane nam pytania odnośnie spraw RODO, odpowiemy Ci na adres email podany w formularzu kontaktowym jako adres kontaktowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twoich pytań.

 

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. W celu umożliwienia Ci wykonania tego prawa. Zatem w zakresie w jakim chcesz zaktualizować/poprawić swoje dane osobowe możesz złożyć do nas wniosek o sprostowanie Twoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy.

W celu sprostowania Twoich danych osobowych możesz zostać poproszony o przedstawienie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich zmianę. Prośba o dostarczenie dokumentów zostanie Ci przesłana na adres email podany w formularzu kontaktowym jako adres kontaktowy.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych / ograniczenia przetwarzania (Prawo do bycia zapomnianym)

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania pod warunkiem, iż dane te nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Oznacza to, iż nie możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych do czasu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, czyli w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Nas działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Nas ciążącego na Nas obowiązku prawnego (przepisy podatkowe) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych).

Wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w formularzu kontaktowym jako adres kontaktowy.

 

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, podałeś je Ty, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda albo przetwarzane są one na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody czyli w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Nas działań na Twoje żądanie.

Nie posiadamy systemów połączonych z innymi administratorami danych, oferującymi usługi tego samego typu co oferowane przez Nas. W związku z tym nie jest technicznie możliwie przesłanie Twoich danych tym administratorom.

Możesz się o to zwrócić do Nas i wówczas utrwalimy i przekażemy Ci te dane osobowe z wykorzystaniem środków technicznych stosowanych przez Nas, odpowiadających przepisom o ochronie danych osobowych.

Wniosek o przeniesienie Twoich danych osobowych zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w formularzu kontaktowym jako adres kontaktowy.

W przypadku, gdy wykonanie prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych będzie wiązało się z istotnym nakładem pracy lub wydatkami finansowymi możesz zostać obciążony opłatami z tego tytułu w wysokości zgodnej z cennikiem wewnętrznym.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.